Remedial Teaching in het Voortgezet Onderwijs

Bent u op zoek naar Remedial Teaching in VO?

Neem dan nu contact op met Praktijk Leer-Maatje in regio Prinsenbeek en Breda.

Voor wie is Remedial-teaching? Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching kan ingezet worden bij Voortgezet Onderwijs leerlingen. Tevens kunnen studenten uit het MBO/HBO/Universiteit bij Leer-Maatje Prinsenbeek terecht. Het gaat hierbij om kinderen die maatwerk verdienen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met plannen en organiseren, samenvatten van de leerstof, leren leren, begrijpend lezen, woordjes leren of problemen met bijvoorbeeld een taal (Nederlands, Engels, Duits en Frans) of wiskunde. Remedial Teaching is altijd een 1-op-1 begeleiding die met de juiste aanpak dieper ingaat op de oorzaak van het probleem. Remedial Teaching is maatwerk.

Wat houdt maatwerk in?

Remedial Teaching is maatwerk en daarmee gericht op de hulpvraag van het kind. Dit betekent dat ik samen met uw kind op zoek ga naar de oorzaak en oplossing van zijn/haar probleem. Nadat dit helder is, bedenk ik een plan om uw kind te helpen. Kortom; bovenstaande is een op maat gesneden plan, toegespitst op uw kind.

Hieronder staan bovenstaande voorbeelden uitgewerkt:

Plannen en organiseren

Stel, uw kind heeft problemen met plannen en organiseren. Dan krijgt uw kind een schema waarin de planning komt te staan. Ik leg uw kind stap voor stap uit hoe een planning te maken voor bijvoorbeeld een proefwerkweek. Bij elke stap kijken wij samen hoe dit aan te pakken. Zo plant uw kind alle proefwerken samen met mij in. Deze stappen worden uitgebreid uitgelegd rekening houdend met de hulpvraag van uw kind. De organisatie van het huiswerk en de huiswerkplek wordt behandeld a.d.h.v. een aantal praktische voorbeelden.

Samenvatten van de leerstof

Het kan zijn dat uw kind hulp nodig heeft met het samenvatten van de leerstof. Samen gaan wij bekijken welk middel passend is voor uw kind. Dit kan een mindmap zijn, een tijdlijn of het schrijven/typen van een samenvatting waarin de hoofdgedachten van de tekst staan.  Tijdens een begeleidingsuur zal niet het hele hoofdstuk samengevat worden, maar een onderdeel daarvan met uitgebreide uitleg. Zo zal uw kind op die verwerkingsmanier thuis verder kunnen gaan.

Leren leren

Veel van de leerlingen hebben na de basisschool problemen met het leren leren. Daarvoor heb ik verschillende trainingen gevolgd bij Studielift, waardoor ik het leren leren uitgebreid aan bod kan laten komen. Deze trainingen zijn geschikt voor kinderen uit groep 7/8 van de basisschool, de middelbare scholen (met een speciaal onderdeel bij het plannen voor VMBO basis/kader), het MBO/HBO/Universiteit tot aan volwassenen.
Tevens biedt Leer-Maatje een training die gericht is op leerlingen vanaf HAVO 3.

Begrijpend Lezen

Het meest belangrijke is toch wel het begrijpend lezen. Dit heeft uw kind in elk ander vakgebied nodig. Allereerst zoek ik uit waar het probleem van het begrijpend lezen zit. Vervolgens leg ik onderdelen van het begrijpend lezen waar uw kind op uitvalt uit. Daarna (of tegelijkertijd) neemt uw kind zijn/haar boek mee van een vak. Daarmee gaan wij aan de slag om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen. Hier zijn spelvormen voor ontwikkeld.

Vreemde talen (woordjes leren en grammatica)

Voor elke taal heeft Leer-Maatje zogenaamde kapstokbladen. Daarop staan de spellingafspraken met hun uitspraken. Door middel van de te leren woorden of kwartetten gaat uw kind deze kapstok uitbreiden. De basis van een taal zal hierdoor duidelijker worden. Uw kind zal steeds meer woorden aan deze kapstok op kunnen hangen en daardoor de taal beter begrijpen. Voor de grammatica heeft Leer-Maatje verschillende ‘spiekboekjes’ en uitleg in boeken, op stencils en online sites die daarvoor ingezet worden.

Nederlands

Leer-Maatje heeft stappenplannen ontwikkeld voor verschillende onderdelen van het Nederlands. De werkwoordspelling, het zinsontleden en het woordbenoemen komen daarbij aan bod. Om het leren leuk te houden zijn ook hier verschillende spelvormen ontwikkeld.

Wiskunde

Wanneer uw kind problemen heeft met wiskunde kan Leer-Maatje daarbij helpen. Vanuit het boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe een som aan te pakken. Tevens heb ik aanvullende materialen en websites die ingezet kunnen worden om extra informatie te verschaffen.

Andere problemen?

Heeft uw kind problemen met andere vakgebieden? Dit waren enkel voorbeelden. Praktijk Leer-Maatje biedt meer.

Heeft deze uitleg uw interesse gewekt? Neem dan nu contact op met Leer-Maatje in regio Prinsenbeek en Breda.