Begeleiding Voortgezet Onderwijs

Leer-Maatje biedt twee onderdelen: Remedial Teaching en Bijles – Huiswerkbegeleiding

Het eerste onderdeel is Remedial Teaching, waarbij maatwerk geleverd wordt. Er wordt specifiek hulp verleend naar aanleiding van de hulpvraag vanuit het kind/de ouder(s). Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om problemen met plannen en organiseren, samenvatten van de leerstof, leren leren, begrijpend lezen, woordjes leren of problemen met bijvoorbeeld een taal (Nederlands, Engels, Duits en Frans) of wiskunde.

Het tweede onderdeel is Bijles – Huiswerkbegeleiding. Uw kind kan dan bij Leer-Maatje zijn/haar huiswerk maken en met vragen bij mij terecht. Uw kind kan overhoord worden of begeleid bij het leren van de stof. Tevens kan ik uw kind tips meegeven hoe het leren beter aan te pakken.

Voor meer informatie over beide onderdelen verwijs ik u naar de kopjes Remedial Teaching in het Voortgezet Onderwijs en Bijles – Huiswerkbegeleiding¬†onder ‘Begeleiding Voortgezet Onderwijs’.