Onderzoek

Onderzoek door orthopedagoog is geweest, RT is gewenst

Kinderen worden vaak aangemeld nadat er een onderzoek is gedaan door een orthopedagoog. De toetsscores zijn aanwezig, oorzaken van problemen zijn duidelijk en vaak is er ook een uitgebreid begeleidingsadvies.

In dat geval volgt er een intakegesprek met de ouder(s) en wordt een kopie van het verslag van de orthopedagoog meegenomen. Recente scores van toetsen op school worden ook toegevoegd. Samen bespreken we wat de problemen zijn waar aan gewerkt moet worden. Vervolgens maak ik een handelingsplan met daarin de doelen die bereikt moeten worden. Deze wordt in drievoud uitgeprint; voor de ouders, voor de school en voor Leer-Maatje. Bij de evaluatie(s) worden eventuele aanpassingen voor het handelingsplan besproken.

RT wordt opgestart zonder een onderzoek

Wanneer uw kind niet onderzocht is door een orthopedagoog starten we met een intakegesprek met de ouder(s) waarbij ik door middel van het stellen van vragen de hulpvraag helder probeer te krijgen. Wat is het probleem waaraan gewerkt moet worden? Vervolgens neem ik een didactisch onderzoek af, observeer ik uw kind en heb ik een gesprek met uw kind. Tevens worden gegevens van school opgevraagd. Vanuit al deze gegevens kan ik een handelingsplan opstellen waarin de te bereiken doelen staan opgenomen. Bij de evaluatie(s) worden eventuele aanpassingen voor het handelingsplan besproken.

Dyslexie Screening Test (DST)

Met de Dyslexie Screening Test kan worden bepaald hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is en of verder onderzoek zinvol is. Deze test is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6,5 tot 16,5 jaar.