Links

Orthopedagogen Praktijken


www.orc-moergestel.nl; Orc, een particuliere orthopedagogen praktijk in Moergestel.
www.praktijkmerkelbach.nl; een particuliere orthopedagogen praktijk in Sprang-Capelle.

Info over leerproblemen / theorie

www.lbrt.nl; Lbrt, Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers
www.balansdigitaal.nl; Oudervereniging voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen
www.makkelijklezenplein.nl; informatie, tips en ervaringen voor ouders, kinderen en leerkrachten over dyslexie
www.pravoo.nl; ontwikkelaars van remedierende materialen
www.kpcgroep.nl; ontwikkelaars van testmateriaal, informatie over de nieuwe AVI weergave op boeken
www.lexima.nl; hier vindt u informatie over dyslexie en de hulpmiddelen
www.steunpuntdyslexie.nl; informatie over alle onderwerpen m.b.t. dyslexie
www.malmberg.nl; een uitgeverij van schoolmaterialen, maar deze geeft ook uitleg over de schoolkeuze van uw kind, tevens tips voor ouders en leerkrachten
www.cito.nl; alle informatie over het LVS (Leering Volg Systeem van Citogroep), o.a. ook voor 13,95 euro een cdrom ‘Cito voor thuis’ te bestellen met vragen op de cdrom en in een boekje. Leuk en leerzaam om zo de Cito eindtoets groep 8 voor te bereiden.