Begeleiding Basis Onderwijs

Basisschool

Op de basisschool wordt de basis meegegeven voor de toekomstige scholing. Er is een leerlingvolgsysteem dat alle niet methoden gebonden toetsen netjes voor de leerkracht bijhoudt. Voor de methoden gebonden toetsen en het sociaal emotioneel vermogen, krijgt u het rapport. Het kan zijn dat uw kind daarbij niet laat zien wat u van hem/haar mag verwachten. Wellicht heeft uw kind al een tijdje begeleiding van een Remedial Teacher op school? En toch laat hij/zij niet alles zien wat er, voor uw gevoel, in hem/haar zit.

U kunt dan hulp inschakelen. Dit kan remedial teaching/begeleiding buiten school zijn, ook wel genoemd rt. Ook kunt u naar een orthopedagoog gaan om vast te stellen waarom uw kind lager presteert dan u mag verwachten.

Leerprobleem

Soms kan uw kind met een duwtje in de rug weer verder in de klas. Er is dan wellicht sprake van een leerprobleem waarbij tijdelijke remedial teaching kan helpen. Oorzaken daarvan kunnen o.a. liggen in langdurige ziekte, vele malen verhuizen, onrustige situatie thuis, uitleg van een leerkracht die niet helemaal past bij de manier van leren van uw kind, even niet lekker in zijn/haar vel zitten. U zou dan kunnen denken aan leesproblemen, spellingproblemen, rekenproblemen etc.

Leerstoornis

Soms is er sprake van een leerstoornis. Hiervoor is dan een diagnose nodig. U kunt dan denken aan dyslexie, dyscalculie of een van beiden in combinatie met ADHD, autisme of hoogbegaafdheid. Vaak ligt er dan een uitgebreid handelingsplan. De remediale begeleiding die daarbij hoort, is vaak langduriger dan bij een leerprobleem.

Voor verdere uitleg over onderzoek, een stap voor stap overzicht en de begeleiding, verwijs ik u naar de kopjes onder Remedial Teaching Basis Onderwijs.