Leer-Maatje Prinsenbeek

  • logo

Wie ben ik?

Mijn naam is Debby Merkelbach en sinds 2015 woon ik met mijn vriend in Prinsenbeek. Hier ben ik praktijk Leer-Maatje Prinsenbeek gestart. Na ruim 10 jaar in Veldhoven Praktijk MeDe te hebben gehad. Sinds 2016 ben ik trotse moeder van een dochtertje.

Loopbaan

Ik ben gediplomeerd leerkracht, remedial teacher en orthopedagoog. Na het afronden van de Havo besloot ik de Pabo op Fontys Eindhoven te gaan volgen. Tijdens stages werd mijn aandacht getrokken door kinderen met een taalachterstand, waarover ook mijn afstudeerscriptie ging. Steeds meer kwam naar voren dat kinderen specifieke leer- en gedragsmoeilijkheden hebben met de bijbehorende behoeften.

Ik wilde graag meer theoretische kennis ontwikkelen op dit gebied. Daarom ben ik de studie Orthopedagogiek aan de universiteit in Nijmegen gestart. In deze periode heb ik gewerkt als invalleerkracht op verschillende scholen in de regio Veldhoven. Voor de opleiding heb ik stage gelopen in een particuliere orthopedagogen praktijk. Mijn afstudeerscriptie ging over tweetalige kinderen en hun leesontwikkeling. Dit in combinatie met hun vaardigheden op het gebied van analyse van kennis en selectieve aandacht. Steeds meer groeide mijn interesse voor het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen. De studie Remedial Teaching op Fontys Tilburg gaf me de praktische achtergrond.

In augustus 2005 ben ik gestart met praktijk MeDe in Veldhoven. In september 2015 ben ik verder gegaan onder de naam Leer-Maatje in Prinsenbeek.

Van Praktijk MeDe naar Leer-Maatje Prinsenbeek

Inmiddels is, na een verhuizing, de naam Praktijk MeDe gewijzigd in praktijk Leer-Maatje Prinsenbeek.
De praktijk is aan huis in een verbouwde garage.
Na ruim 10 jaar een goed draaiende praktijk te hebben gehad in Veldhoven, heb ik de stap genomen naar Prinsenbeek te verhuizen. In die tien jaar heb ik veel ervaring opgedaan en is er een ruim netwerk opgebouwd. Vele kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs heb ik geholpen met hun hulpvragen.

Intervisiegroep 

In Prinsenbeek is er, met enkele collega’s uit Breda, een intervisiegroep opgestart. Daarin bespreken wij belangrijke zaken rondom de begeleiding en houden wij elkaar op de hoogte van actuele zaken. Er is een netwerk ontstaan van orthopedagogen, remedial teachers en overige mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen.

Behaalde diploma’s

Leerkracht, Pabo Eindhoven, afstudeerdatum: juni 2002
Remedial Teaching, Fontys Tilburg, afstudeerdatum: augustus 2006
Orthopedagoog, Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerdatum: juli 2008

‘Snel leren = leuk leren’ trainer, certificaat: februari 2017
‘Op weg naar… de brugklas’ trainer, certificaat: februari 2017
‘Snellezen en Mindmappen voor Volwassenen’ trainer, certificaat: februari 2017

‘Actief Leren Leren’ trainer, certificaat: oktober 2022

Registraties

  • Geregistreerd Lid LBRT 169910
  • Geregistreerd trainer Studielift
  • registratie NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) nr. 9972
  • Kwaliteitsinstituut Dyslexie – register medebehandelaars t.b.v. vergoedingsregeling

Abonnementen

Verder heb ik een abonnement op het tijdschrift Remedial Teaching van de LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers).

Kvk nummer 17265424