Huiswerkbegeleiding

Huiswerk op de basisschool vs. huiswerk op het voortgezet onderwijs

Wanneer uw kind op het voortgezet onderwijs zit krijgt het ineens te maken met verschillende vakken en verschillende leerkrachten. Daar waar uw kind op de basisschool slechts 1 of enkele leerkrachten had die alle vakken gaf.

De meeste basisscholen geven nog geen huiswerk mee. Sommige basisscholen misschien al wel. Uw kind heeft dan wellicht al in groep 8 wat kunnen oefenen met huiswerk maken. Vele kinderen zullen echter af en toe wat huiswerk meegekregen hebben, maar bij lange na niet wat zij op het voortgezet onderwijs meekrijgen. Dit kan ervoor zorgen dat uw kind door de bomen het bos niet meer ziet.

Klinkt een van de volgende vragen of opmerkingen u bekent in de oren?

Met welk vak moet ik beginnen? Moet ik maakwerk en leerwerk afwisselen of juist eerst al het maakwerk en dan al het leerwerk? Ik kom thuis niet aan mijn huiswerk toe, er is te veel afleiding. Ik maak mijn huiswerk maar loop soms tegen vragen aan en er is dan niemand waaraan ik die vraag kan stellen. Ik kan mezelf er niet toe zetten om mijn huiswerk te gaan maken, liever heb ik daarvoor vaste tijden. Overhoren vind ik fijn, maar er is niet altijd iemand wanneer het mij uitkomt.

Neem dan contact op met Leer-Maatje Prinsenbeek

Leer-Maatje biedt huiswerkbegeleiding

Leer-Maatje biedt huiswerkbegeleiding in een warme, huiselijke sfeer. De huiswerkbegeleiding kan starten bij minimaal 2 en maximaal 3 leerlingen per sessie. Het voordeel van kleine groepjes is dat er meer persoonlijke aandacht is voor uw kind.

De aanpak voor huiswerkbegeleiding

Er wordt gestart met een intakegesprek om te kijken hoe Leer-Maatje uw kind het beste kan helpen.
Het aantal uren huiswerkbegeleiding in de week hangt af van de hulpvraag van uw kind.