Remedial Teaching

Remedial-teaching

Remedial teaching kan ingezet worden bij voortgezet onderwijs leerlingen. Het gaat hierbij om kinderen die maatwerk verdienen. Zij hebben moeite met plannen en organiseren, samenvatten van de leerstof, leren leren of met een bepaald vakgebied als talen of wiskunde. Remedial Teaching is altijd een 1-op-1 begeleiding die met de juiste aanpak dieper ingaat op de oorzaak van het probleem.

Wat houdt maatwerk in?

De remedial teaching is maatwerk en daarmee gericht op de hulpvraag van het kind. Dit betekent dat ik samen met uw kind op zoek ga naar de oorzaak van zijn/haar probleem. Nadat dit helder is, bedenk ik een plan om uw kind te helpen. Dit neemt tijd in beslag en komt om die reden niet zo uitgebreid aan bod in een huiswerkbegeleiding. Kortom; bovenstaande is een op maat gesneden plan, toegespitst op uw kind.

Hieronder een aantal voorbeelden:

Plannen

Stel, uw kind heeft problemen met plannen. Dan krijgt uw kind een schema waarin de planning komt te staan. Ik leg uw kind stap voor stap uit hoe een planning te maken voor bijvoorbeeld een proefwerkweek. Bij elke stap kijken wij samen hoe dit aan te pakken. Zo plant uw kind alle proefwerken samen met mij in. Deze stappen worden uitgebreid uitgelegd rekening houdend met de hulpvraag van uw kind.

Samenvatten

Het kan zijn dat uw kind hulp nodig heeft met samenvatten. Samen gaan wij bekijken welk middel passend is voor uw kind. Dit kan een mindmap zijn, een tijdlijn of het schrijven/typen van een samenvatting  waarin de hoofdgedachten van de tekst staan.  Tijdens een begeleidingsuur zal niet het hele hoofdstuk samengevat worden, maar een onderdeel daarvan met uitgebreide uitleg. Zo zal uw kind op die verwerkingsmanier thuis verder kunnen gaan.

Vreemde talen

Voor elke taal heeft Leer-Maatje zogenaamde kapstokbladen. Daarop staan de spellingafspraken met hun uitspraken. Door middel van de te leren woorden of kwartetten gaat uw kind deze kapstok uitbreiden. De basis van een taal zal hierdoor duidelijker worden. Uw kind zal steeds meer woorden aan deze kapstok op kunnen hangen en daardoor de taal beter begrijpen.

Nederlands

Leer-Maatje heeft stappenplannen ontwikkeld voor verschillende onderdelen van het Nederlands. De werkwoordspelling, het zinsontleden en het woordbenoemen komen daarbij aan bod.

Wiskunde

Wanneer uw kind problemen heeft met wiskunde kan Leer-Maatje daarbij helpen. Vanuit het boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe een som aan te pakken. Tevens heb ik eigen materialen en websites die ingezet kunnen worden om extra informatie te verschaffen.

Andere problemen?

Heeft uw kind problemen met andere zaken? Bel of mail gerust. Dit waren enkel voorbeelden, Leer-Maatje Prinsenbeek biedt meer.