Remedial Teaching Voortgezet Onderwijs

Begeleiding voortgezet onderwijs

De begeleiding voor het voortgezet onderwijs omvat diverse onderdelen. Dit kan gericht zijn op een specifieke hulpvraag op leer- en/of gedragsgebied. Maar het kan ook een vraag zijn omtrent het huiswerk.

Momenteel biedt Leer-Maatje twee onderdelen: Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding

Dat is de Remedial Teaching, waarbij maatwerk geleverd wordt. Er wordt specifiek hulp verleend naar aanleiding van de hulpvraag vanuit het kind/de ouder(s). Het kan daarbij gaan om problemen met samenvatten of problemen met bijvoorbeeld een taal of wiskunde.

Ook kunt u kiezen voor huiswerkbegeleiding. Uw kind kan dan bij Leer-Maatje zijn/haar huiswerk maken en met vragen bij mij terecht. Uw kind kan overhoord worden of begeleid bij het leren van de stof. Tevens kan ik uw kind tips meegeven hoe het leren beter aan te pakken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de kopjes onder ‘voortgezet onderwijs’.