Vergoedingsregeling dyslexie

EED, Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Sinds 1 januari 2009 is er sprake van een vergoedingsregeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie, de zogenaamde EED. Tot 2013 is de leeftijdsgrens opgetrokken totdat alle kinderen in het basisonderwijs (en kinderen van 7-13 jaar in het speciaal onderwijs) binnen deze vergoeding vallen. De regeling is bedoeld voor kinderen die bij aanvang van de begeleiding deze leeftijd hebben.

Poortwachtersfunctie school, uitbetaling door gemeente

Scholen hebben hierbij een poortwachtersfunctie. Zij moeten bij vermoeden van dyslexie een leerlingdossier kunnen overhandigen. Wanneer uw kind wordt doorverwezen voor onderzoek wordt dit door uw gemeente vergoedt. Als uit het onderzoek naar voren komt dat er bij uw zoon/dochter sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt begeleiding hiervoor geadviseerd. Dit kan inhouden dat er een advies komt voor 40-60 behandelingen die ook door uw gemeente vergoed worden.

Samenwerkingsverband

In het kader van de vergoedingsregeling is er samenwerkingsverband ontstaan. Wanneer u het onderzoek laat verrichten door de betrokken praktijk, worden de behandelingen bij Leer-Maatje Prinsenbeek, middels de verlengde-arm-constructie, door uw gemeente vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar:
http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl

http://masterplandyslexie.nl

Netwerk

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volg ik relevante na- en bijscholing. Er is gaandeweg de jaren een netwerk ontstaan van remedial teachers, orthopedagogen en logopedisten waarmee ik regelmatig overleg/intervisie heb.

Lidmaatschappen

Ik heb een abonnement op de tijdschriften ‘Remedial Teaching’ van de LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) en ‘Balans’ van de oudervereniging Balans.

Registraties

Tevens ben ik lid van de LBRT, sta ik geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) onder nummer 9972 en bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie in het register voor medebehandelaars ten behoeve van de vergoedingsregeling.