Leer-Maatje Prinsenbeek

  • logo

Wie ben ik?

Mijn naam is Debby Merkelbach en ik woon in Prinsenbeek. Hier ben ik praktijk Leer-Maatje Prinsenbeek gestart. Na ruim 10 jaar in Veldhoven Praktijk MeDe te hebben gehad. Sinds 2016 ben ik trotse moeder van een dochtertje.

Loopbaan

Ik ben gediplomeerd leerkracht, remedial teacher en orthopedagoog. Na het afronden van de Havo besloot ik de Pabo op Fontys Eindhoven te gaan volgen. Tijdens stages werd mijn aandacht getrokken door kinderen met een taalachterstand, waarover ook mijn afstudeerscriptie ging. Steeds meer kwam naar voren dat kinderen specifieke leer- en gedragsmoeilijkheden en leer- en gedragsbehoeften hebben.

Ik wilde graag meer theoretische kennis vergaren op dit gebied. Daarom ben ik de studie Orthopedagogiek aan de universiteit in Nijmegen gestart. In deze periode heb ik gewerkt als invalleerkracht op verschillende scholen in de regio Veldhoven. Voor de opleiding heb ik stage gelopen in een particuliere orthopedagogen praktijk. Mijn afstudeerscriptie ging over tweetalige kinderen en hun leesontwikkeling in combinatie met hun vaardigheden op het gebied van analyse van kennis en selectieve aandacht. Steeds meer groeide mijn interesse voor het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen. De studie Remedial Teaching op Fontys Tilburg gaf me de praktische achtergrond.

In augustus 2005 ben ik gestart met praktijk MeDe in Veldhoven.

Van Praktijk MeDe naar Leer-Maatje Prinsenbeek

Inmiddels is, na een verhuizing, de naam Praktijk MeDe gewijzigd in praktijk Leer-Maatje Prinsenbeek.
De praktijk is gevestigd aan huis in Prinsenbeek.
Na ruim 10 jaar een goed draaiende praktijk te hebben gehad in Veldhoven, heb ik de stap genomen naar Prinsenbeek te verhuizen. In die tien jaar heb ik veel ervaring opgedaan en is er een ruim netwerk opgebouwd. Vele kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs heb ik geholpen met hun hulpvragen.
In Prinsenbeek is er, met enkele collega’s uit Breda, een intervisiegroep opgestart. Daarin bespreken wij belangrijke zaken rondom de begeleiding en houden wij elkaar op de hoogte van actuele zaken. Er is een netwerk ontstaan van orthopedagogen, remedial teachers en overige mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen.

Behaalde diploma’s

Leerkracht, Pabo Eindhoven, afstudeerdatum: juni 2002
Remedial Teaching, Fontys Tilburg, afstudeerdatum: augustus 2006
Orthopedagoog, Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerdatum: juli 2008

Snel leren = leuk leren trainer, alsmede  Op weg naar… trainer, certificaat: februari 2017

  • Lid LBRT
  • registratie NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) nr. 9972
  • Kwaliteitsinstituut Dyslexie – register medebehandelaars t.b.v. vergoedingsregeling

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volg ik relevante na- en bijscholing. Er is gaandeweg de jaren een netwerk ontstaan van remedial teachers, orthopedagogen en logopedisten waarmee ik regelmatig overleg heb.

Verder heb ik een abonnement op de tijdschriften Remedial Teaching van de LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) en Balans van de oudervereniging Balans.
Het is altijd mogelijk tijdschriften te lenen om thuis eens rustig door te lezen!

Kvk nummer 17265424